С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане от общо 3165 приети. Подготвени са 518 заповеди за одобрение в 100 % от…

Приемът за финансовата 2018 година по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. приключи с общо подадени 1742 заявления. За дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”…

Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум „Фермата“ в град Стара Загора. Форумът ще се проведе на 30 януари 2018 г. (вторник) от 13:00 часа в хотел „Верея“. Бизнес форумът за успешни практики в земеделието се организира за осми път от…

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще бъде тема на обсъждане в първото заседание за годината на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, съобщиха от пресофиса на парламента. Заседанието е насрочено за утре – 11 януари. Доклад за прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за…

Решението на Европейската комисия за финансовите корекции е от 8 ноември 2017 г. България ще сезира съда на ЕС във връзка с решението на Европейската комисия от 8 ноември миналата година да не признае суми за финансиране на земеделието у нас на обща стойност близо 12 млн. евро по ПРСР. Това реши правителството днес, 10…

ДФ „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година. До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017 г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите…

От днес, 9 януари, влиза в сила Наредба № 7 за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях. Правят регистър за типовете двигатели на извънпътната техника Документът е издаден от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и е публикуван в „Държавен вестник“. Наредбата…

В средата на 2018 г. се очаква да стартира прием на проекти за иновации в селското стопанство по схемата за подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в от програмата за развитие на селските райони. Бюджетът за годината ще бъде 10 млн. евро. Това стана ясно по време на конференцията „Наука и иновации в…

Държавен фонд „Земеделие“ взе решение да отпусне целеви кредит от 5 млн. ;ева за зърнопрозводителите. Целевия кредит ще се отпуска за производството на пшеница за реколта 2018.   За тази подкрепа ще могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, които са регистрирани като земеделски производители.Лихвата на кредите е в размер…

От 16 май до 19 май Ви очакваме на най-голямото селскостопанско изложение – Бата Агро 2017. Изложението ще се проведе на Летище Стара Загора, а Fence Consruct Ви очаква с нова техника и нови продукти.

© 2015 Fence-Construct.com - Всички права запазени!